Til start  Gårdsutsalg  Hulderfjøset  Hulderfe-konseptet
 Gården  Arctic Angus  Auðhumbla  Beite- og el- gjerde
 
 

Hulderfe


Det er nå over 20 år siden vi startet opp med gårdsdrift på Finnjorda  på Senja. Det har vært travle og innholdsrike år med mye engasjement.Vi vært sentrale i gjennomføringen av mange landbruksprosjekter både lokalt og nasjonalt. Vi føler nå at tiden er  moden for å "rydde" litt, fornye visjonen og stake ut veien videre. Dette er bakgrunnen for omlegginga fra Arktisk Angus til Hulderfe-merket . Under denne logoen vil vi fortsette med direktesalget av kvalitetskjøtt til forbrukere som før.

 

Hva er så hulderfe? Hulderfe-navnet har klarna fram i løpet av de siste åra, og er blitt til ved ”å lytte” til både det ytre og indre landskapet.

 

 

I gamle daga synte det seg i følge tradisjonen blåsvart hulderfe både her og der i Hålogaland, og hulderbuskapens magiske bjølleklang i skog og fjell lokket og fjetret folk. Tradisjonen er nå for det meste gått ut av bruk og havnet i glømmeboka, men noe fra bonde- og fiskerkulturen i Hålogaland-bygdene er heldigvis blitt samlet inn og skriftliggjort.

Hulderfesagnene er også kjent i store deler av Vest-Europa, men kanskje aller mest på Island og i Norge. Historiene synes å være eldgamle muntlige overleveringer fra det første jordbruk.

Les mer hulderfe-historie her

Les flere hulderku-historier i linkene under :

Hulderkua på Island

Hulderkyr på Andøy

Huldersteinen på Grasmyr

Hulderfekua i Lysbotten på Senja

Huldra lønner velgjort

Hulderhistorier fra Vika-bygda på innersida av Senja

Hulder-oksen

Hulderbuskapen kjem

Om sjøkyr og hulderkyr på gammelnorsk

Om gode og onde makter

Om Huldra - sett fra Lofoten

Huldreland

Beslekta historier fra andre land

Alvekua

Alverkyr 2

Alvekyr 3

Sækyr på Island

 

 

 

 

 

Ny logo
 
Kontaktinformasjon


Hulderfe®


Kristin Jaklin Hansen /
Asbjørn Leonhard Hansen

Finnjord, 9303 Silsand

Telefon:  951 56206
Epost:
simhans@online.no

Org.nr: NO 970533036 MVA

 

 

 

 

 

 

 

 


 
NYHETER

»

17.05.2014
Fargekombinasjoner er artig på nasjonaldagen!

»

15.05.2014
Utefôringsfjøs med egenprodusert grovflis for avlasting er bra å ha!

»

11.05.2014
Ny hulderfekalv født!

»

09.05.2014
Første ordentlige vårdag i luftegården!

»

22.04.2014
Vinterulla skal av!
» Vis alle
 
 

 
Copyright © 2018 Hulderfe | Bedriftsweb av Nettproffen AS