Til start  Gårdsutsalg  Hulderfjøset
 Hulderfe-konseptet  Gården  Arctic Angus  Auðhumbla  Beite- og el- gjerde
 
 

Hulderfjøset


Tegnet av  Jan Ivar Rokstad, Bygg I Nord As
Beskyttet av lov om opphavsrett

Innledning. Jeg vil rette en en spesiell takk til min kone Kristin, også en  takk til Bygg I Nord AS ved Bernt Endrerud & co.Uten deres bidrag ville fjøset aldri vært bygget.Se : http://www.bygginord.no/  

Også takk til landbruksavdelinga i Lenvik kommune for deres
hjelp og støtte.

Hulderfjøset. Hulderfjøs-ideen bygger på Senja-tradisjon om Huldergårder hvor underjordiske Hulderfolk holdt Hulderbuskap i haug. Det var haugfjøset jeg hadde en visjon om å skape da jeg i 1996 satte seg meg ned for å lage de første skisser av fjøset. I dag må en kunne si å ha lykkes med det.

Hulderfjøset er et økologisk klimafjøs tilrettelagt for at husbond” kan være ukependler og at daglig drift kan ivaretas av kona/familien – dagens ”Fiskerbondekultur”.
Fjøset bidrar til selvfølelse og egenart.  Har nærhet mellomdyr og mennesker,  mellom det levende og det fysiske miljøet rundt. Fjøset  bidrar til høy livskvalitet for dyra.

Den sirkulære formen gjør fjøset bedre tilpasset dyrenes anatomi og naturlige adferdsbehov enn tradisjonelle rektangulære former. Den matcher også bedre de nye husdyrforskrifter intensjon.

Hulderfjøsen er lav oventil og derfor uværbestandig. Dens utforming gir god  ventilasjon (lavvu-prinsipp) og godt inneklima for dyrene. Det trengs derfor ikke vifter for ventilering. Fjøsen har unik naturlig isolasjon – med strølager i vegg, og stein og steinmasser/snø mot yttervegg.

Fjøset er bygd av mest mulig naturlige materialer og har lite energiforbruk og forurensning. Det er rasjonelt og kostnadseffektivt, både med hensyn  på investering /oppføring og drift.

Fakta.

Prosjektoppstart desember 1998. Tatt i bruk desember 2002
Ide` og opphavsmann Asbjørn Leonhard Hansen, Finnjord, Lenvik kommune

Plan  trebygg:  Bygg i Nord As og Asbjørn Leonhard Hansen

 
Plan grunnarbeid: Asbjørn Leonhard Hansen, Remy Torstensen, Tor Ole Torstensen, Høgli, FMLA, Troms, Overhall Cementvarefabrikk AS, Ingeniør Odd Jørgensen, Silsand

Finansiering : Innovasjon Norge- lån 1.135.000 kroner,  investeringstilskudd Fylkesmannen i Troms- Bu- midler 230.000 kroner og stor egeninnsats ( egne midler og arbeid)

Driftsplan: Lenvik kommune v/ Oddgeir Kroken

Limtrekonstruksjon Moelv AS V/ Rolf Evensen. Se :www.moelven.com/no


Grunnarbeid:
Firma Herlund Johansen, Silsand
Asbjørn Leonhard Hansen, Finnjord
Remy Torstensen, Høgli

Plan treinnredning :
Bygg I Nord AS, Silsand
Tor Ole Torstensen, Høgli
Knut Byberg, Rissa se:
http://www.byberg.net/tregrind.htm
Andreas L. Hansen, Grasmyr
Per Arne Hanssen, Mandal

 

 
Håndverkere trebygg:

Bygg I Nord AS v/ Ferdinand Andreassen- byggeleder,
formann Sven Undheim- Skøelv
Einar Lønberg, Skøelv og Tormod Nilsen, Sørreisa

Andre villige og gjæve hjelpesmenn :

 • Simon Jaklin Hansen, Finnjord
 • Andreas L. Hansen, Grasmyr
 • Simon Olsen, Vika
 • Roy H. Torstensen, Høgli
 • Åge Sele, Skoghus
 • John A Hanssen, Grasmyr
 • John Johansen, Grasmyr
 • Stig Ole Hansen, Silsand
 • Bjarne Jenssen, Vika
 • Tonni Albrigtsen, Finnjord
 • Vidar Viken, Sørreisa
 • Jarle Pedersen, Russevåg
 • Geir Fredriksen, Grasmyr
 • Øystein Torstensen, Høgli
 • Knut Nylund, Russevåg
 • Asle Bogen, Finnjord
 • Tormod Ditlevsen, Hellemo
 • Torbjørn Thomassen, Seljemo

Andre leverandører:

 • Gjødselkum og spalteplanker,
  Overhalla Cementvarefabrikk AS, se:www.ocem.no
 • Elektrisk anlegg, Maritim Installasjon,
  Senjahopen, Sten Jensen og Petter Segelsten
 • Stål og jern, Johan Vinje. Se:www.vinje.no
 • Tappeluker og rør for gjødsel,
  Rianor AS, Klepp se:www.rianor.no
 • Trevarer , Bygg I Nord AS
 • Furutømmer, Tor Lyngås, Målselv
 • Betong, Midt Troms Betong, Silsand


 
Vannforsyning.
Vannforsyning er løst med 1 ” Uponor termoledning åpent montert
under tak rundt hele sirkelen. Det er innebygget frostsikring på denne,
som det har vist seg å være minimalt behov for, kun tre fire ganger
i løpet av disse 6 årene. Til denne er det koblet i alt 4 drikkekar i
slynge av typen Lister, støpt og emaljert, med trykk-klaff og varmeslynge
, 24 volt og 60 w. Disse betjener i alt 8 sektorer i dag, men kan utvides til
å kunne betjene i alt 16 om ønskelig. Varmeslynge er det i tillegg også på
alle karene. Disse er seriekoblet med termostat som kobler til varme ved behov.

Ventilasjon.
Luftinntaket er under raften ved inntak i spalter og kanal mellom
treleddrammenesom fører luft opp til luftehatt. Det er også luftinntak,
via vindbremsduk(type Galebreaker) i felt av 60 cm høyde under
raftene rundt hele bygget.Den kalde lufta kommer inn langs gulvet
før den siger ned i fôrbrett-luka. Her blandes kald og varm luft som
hurtig stiger opp til luftehatt. Det er mulig ved ekstremt vær å regulere
ventilasjonen ved lemmer som
kan støtes opp. Fjøset har veldig godt inne klima med lite fukt. Det er
ingen korrosjon på metall. Et førsteklasses husdyrklima
med ingen sykdomstilfelleri løpet av de seks åra det har vært i drift.

Fôring.
Fjøset har rasjonell fôring med sirkulært fôrbrett med eteplass for ca. 40 storfe
samtidig som utgjør kun 9 % av arealet –(i rektangulære fjøs; opp mot 30 % av
arealet) Det sparte arealet kommer dyra til gode. Fôret kjøres innmed traktor i
2 etasje og slippes ned midt i fjøset via lukerist i etasjeskille. En betongkjegle i
senter av husdyromi underliggende etasje fordeler så fôret ut til dyra etter hvert
som de eter. Dette gjør at det ved appetittforing kan være tilstrekkelig med
ukentlig påfylling av silofôr. Det går ikke frost eller varme i siloforet pga. den
sirkulerende varme og kalde lufta mellom første og andre etasje.

Gjødselhåndtering.
Underliggende gjødsellager er bygget i 16 betongelementer, har volum på
ca. 350m3, diametermål på 11,44 m og 102m2 flatemål -utvendig målt.
Det er bygget med tverrgående spalteplanker for nedtråkking av møkka
og drenering av urin i 8 sektorer fra ytterkant av kum og inn.
Spalteåpningen er 32 m.m. inn i mot fôrbrett og 35 m.m. ut mot liggebåser.
Gjødselager er prefabrikkert av Overhalla cementvarefabrikk for frittstående
utendørsbruk. Kummen er i dette tilfellet fundamentert på betongplate på
fjell. Det er 8 betongdragere plasstøypt med to underbyggende
betongsøyler fundamenter på utsiden kum og 2,7 m utenfor senterpunkt
i kum. Det er montert manuelt lukesystem i innervegg av rustfritt stål og
12” rørsystem m. tapperør levert av Rianor AS, Jæren. Lageret er akkurat
stort nok for dagens besetning som varier over året mellom 30-50 storfe
(20-25 kalvinger).

Kalvgjømme.
Kalvegjømme er framfor kubåsene i tilknytning til flislager med løpegang og
mulighet for utegang. Dette fungerer utmerket. Det er ikke vært
leddbetenelser eller luftveissykdommer eller problemer med klauvskader
i forbindelse med spalteplankene.

Luftegård.
Anlegget brukes som lufteareal for omlag 20 kyr, + diekalver, Flisarealet er
ca. 166m2 + støpt platt inntil bygninga på omlag 50m2 til sammen omlag
216m2. Grove vedbiter fylles på om høsten. Det utføres ingen påfyll eller
lufting. Dyra tråkker selv rundt flisa. Skraping av møkk på betongplatt med
traktor utføres 5-7 ganger i løpet av sesongen.


Tekst og bilder Asbjørn Leonhard Hansen

Under oppføring
 
Kontaktinformasjon


Hulderfe®


Kristin Jaklin Hansen /
Asbjørn Leonhard Hansen

Finnjord, 9303 Silsand

Telefon:  951 56206
Epost:
simhans@online.no

Org.nr: NO 970533036 MVA

 

 

 

 

 

 

 

 


 
NYHETER

»

17.05.2014
Fargekombinasjoner er artig på nasjonaldagen!

»

15.05.2014
Utefôringsfjøs med egenprodusert grovflis for avlasting er bra å ha!

»

11.05.2014
Ny hulderfekalv født!

»

09.05.2014
Første ordentlige vårdag i luftegården!

»

22.04.2014
Vinterulla skal av!
» Vis alle
 
 

 
Copyright © 2018 Hulderfe | Bedriftsweb av Nettproffen AS