Til start  Gårdsutsalg  Hulderfjøset  Hulderfe-konseptet  Gården  Arctic Angus
 Auðhumbla  Beite- og el- gjerde
 
 

Arctic Angus


 

 

Arctic- Angus historikk
Av Asbjørn Leonhard Hansen

Arctic Angus ble etablert som et avls-samarbeide innen selvrekrutterende
kjøttproduksjon mellom undertegnede og Br. Roy Harald og
Tor Ole Torstensen i Høgli.

Br. Torstensen avviklet beklageligvis sitt husdyrhold i 2008, og vi er således
alene om Arctic Angus nå etter 15 års drift.

Formålet for etableringa var:

 • Utvikle utmarksbeitebasert lønnsom kjøttproduksjon på storfe
 • Ta i bruk lokale uutnyttede beite og fôrressurser i brakklagt eng og
  marginale snart gjengrodde skogsbeiter.
 • Utvikle et driftsopplegg som bedre ivaretar storfeets naturlige
  behov og instinkter i tråd med dagens miljø og etiske målsettinger.
  Satsing for landbruket Undertegnede satt en fireårsperiode som
  medlem av landbruksnemda i Lenvik kommune. Der ble situasjonen
  for landbruket i kommunen drøftet. Sentrale problemstillinger var
  blant annet manglende gjerdehold, bruksnedleggelse, manglende
  rekruttering m.m. For meg syntes forfallet og pessimismen i landbruket
  som nedslående. Tanken min ble da at jeg vil forsøke å gjøre noe.
  Dette ble starten på et omfattende og krevende arbeid som blant
  annet ledet til etablering av samarbeidsforetaket Arctic-Angus
  og Nattmålshaugen beitelag.

Vi mente det først og fremst viktig å få gjort noe med utmarksgjerdene
og tilgroingen av kulturlandskapet. Strukturendringene i landbruket hadde
i løpet av få tiår brakt med seg dårlig gjerdehold mot utmark. Sauene beitet
derfor ikke lenger i utmarka, men på innmark, veigrøfter og plener.
Saue-bøndene var så lei av kjeft og uhygge at mange var i ferd med
å legge ned. Det gjaldt å få bønder og bygdefolk med på å finne en
løsning på problemene. Dette lyktes vi med, og i dag, etter utrolig
mye arbeid, er disse problemene løst. Nattmålshaugen beiteområde,
stort 32 kvadratkilometer, fungerer godt.
Er du videre interessert Se:www.skogoglandskap.no

Undertegnede, Roy Harald og Tor Ole Torstensen
avbildet sammen med avlsoksen Bas,               
som Br. Torstensen kjøpte av
Niels Jørgen Aarvik i 1996.
Foto: Sollied, Nordlys

Fra åpningen av fellesgjerde høsten 2000
Foto Ragnar Samuelsen

Aberdeen-Angus
Mindre bruk av utmarka til beite for storfe blant annet pga.
 
ny kurase (Les: omlegging til NRF -Norsk Rødt Fe) og endret
driftsopplegg med stor andel kraftfôr hadde ført til at tilgroinga
av kulturlandskapet i området akselererte. Sauene alene klarte
ikke å holde nede denne vegetasjonen. Vi mente at det måtte
inn andre typer beitedyr som kunne utnytte dette krattet.
Alternativet var geit eller storfe. Geita fant vi ut ville være
uheldig, i og med at den også angriper barken på trærne som
kan føre til skogdød. Vi startet da å undersøke om det fantes
storfetyper og driftsopplegg som var tilnærmet likt sauedrift.

Vi ble da gjennom diverse landbrukstidsskrift gjort kjent med
kjøttfe og ammekuhold, og fant ut at det enten ble Aberdeen-Angus,
Hereford eller Highland Cattle som passet best for våre planer.
Etter vurderinger falt valget på Aberdeen-Angus.

 
Våren 1993 reiste jeg og Roy Harald sørover til Brønnøysund for
å se på dyr hos Johan Stephansen. Det vi så og hørte der
overbeviste oss om at dette kunne være noe for våre forhold.
Når vi kom hjem tok vi kontakt med forsøksringen,
Nord-Norges Salgslag og andre fagfolk for å høre deres mening.
Alle sammen frarådde oss å starte, da det ikke kunne drives
lønnsomt med ammeku så langt nord. Vi bestemte oss uansett
for å prøve. Vi planla en 5 års prøvedrift med ulike forsøk og
registreringer for egen regning. Viste det seg at dette kun var
tull så ville vi etter fem år kunne selge dyrene til slakt uten at
vi var konkurs av den grunn.. Tre uker senere hadde vi 12
kviger og en avlsokse på Senja. Nå var det ingen vei tilbake.
Så startet en intensiv og krevende periode med bygging og
jordarbeid, utviklingsarbeid og forskning som har vart helt til denne dag.

Angusdyra beiter liketil reinlav i marka. Nøysomme dyr, eller hva?
Foto: Asbjørn L. Hansen

Måloppnåelse:
Jeg mener at vi har nådd alle målene vi satte oss i starten.
Selv om lønnsomheten i landbruket er blitt svekket har vi vist
at det kan la seg gjøre å drive kjøttfehold i Hålogaland også.
Vi har tatt i bruk lokale ressurser og utviklet en utmarksbasert
produksjon. Dyra våre er ikke lengre på innmark i det hele tatt.
Beitetiden er om lag 120- til 150 dager i marka. På tross av dette
er, i følge storfekjøttkontrollen, vår besetning helt i topp i landet
når det gjelder prestasjoner. Det er vi stolt av.


Fantastiske beitedyr. Her ser du en Anguskalv  som beiter bregner.
Foto  T.O: Torstensen


Noen høydepunkter fra disse 15 angus-åra:

 • Vært med og etablere Nattmålshaugen beitelag (1996), medlem av
  styret i mange perioder
 • Nisjeproduksjon med merkevaren Arktisk- Angus Biff sammen med
  Br. Torstensen i Høgli, dette gav oss prisen” Norges beste matrett”
  - Matfestivalen Stavanger 2004
 • Avlet fram to eliteokser, Arctic Samson og Arctic Tussespringar
 • Valgt til leder i Norsk Aberdeen – Angus avlslag i 1998, var leder
  til i året 2000. Er også styremedlem idag, var sentral i å få etablert
  lagets nettside i 1999 og bladet Anguskontakt i 2000. Det siste er
  et samarbeid mellom søsterorganisasjonene i Danmark, Sverige og Norge.
 • Valgt som styremedlem i Tyr- Norsk kjøttfeavlslag 2002-2004
 • Bidratt med ideen om Arktisk fjøs, som ledet til prosjekt Landbruksbygg
  i Arktis. Utviklet og bygget det første (prøve)fjøs med tråkkutgjødsling
  i Norge. Dette la grunnlag for blant andre Håkon Duckerts
  tråkkutgjødslingsfjøs om det første konvensjonelle.
  Siden er det bygget hundrevis av fjøs med dette
  oppstallingsprinsippet i landet.
 • Bygget det første runde kufjøset i Norge /Norden, kalt Hulderfjøset
 • Vært med og tatt initiativ til etablering av Midt Troms Gårdsflis BA.
  Er styreleder i dag.
 • Innsamling og dokumentasjon av kulturminner og kulturlandskap
  på indre Senja, tatt initiativ til og vært sentral i gjennomføringa av
  fleire mark- og kulturvandringer på indre Senja
 • Flisprosjektet Bioforsk - innomhustalle og utemiljø for sau,
  hest og storfe. Se :www.bioforsk.no
   

Angus fra Senja til topps
Kokk Kari Innerå og produsent Asbjørn Hansen lager den beste
regionale maten i landet. Så har også angus-oksene som ble servert
i finalen har beitet på Senja, derfor omdøpes de gjerne til Artic-angus.

Av: Camilla Bjørheim
Stavanger: - Dette gikk veldig bra! Jeg var ikke helt fornøyd underveis,
men nå er jeg kjempeglad. Det er flott å få representere Nord-Norge,
samtidig er det moro at jeg som yngste deltager, og eneste kvinne vant,
sier Kari Innerå. - Vi har gode råvarer i Norge, de må vi bruke.
Men det er lov å gjøre nye grep, slik vi har gjort i dag, sier Innerå,
som imponerte dommeren stort. Det er Kompetansenettverk for
småskala matproduksjon og Gladmat AS som har invitert kokker
og bønder til en ny konkurranse om den beste regionale maten.
Regionale finaler er arrangert tidligere i år.

Høyt nivå
På Gladmat i går knivet de fem regionale vinnerne om å lage den beste
regionale maten. Rettene er selvsagt basert på råvarer produsert av
lokale matprodusenter. Mens kokkene svettet over varme steikepanner
og gryter, ventet stolte og spente produsenter i spenning på dommertrioens
avgjøresle. - Nivået på tallerkenene har vært bra, sier Charles Tjessem.
Ved dommerbordet satt også Tora Åsland, Fylkeskvinne i Rogaland og
Per Lauritz Lien, formann i Norges kokkemesteres landsforening.
- Vi er blitt servert norske råvarer i toppklasse. Det tette samarbeidet
mellom kokken og bonden er viktig. Kanskje har norske kokker vært litt
for opptatt av å samarbeide med leverandører, heller en produsenter.
Vi må jobbe mer sammen i framtiden, sier Charles Tjessem.


Fylkesjordbrukssjef Morten Furunes ”åpner” symbolsk utmarksgjerdet
under innvielsen 2000 ved å klippe av et rustgjerde. Den nye tid er begynt.


Undertegnede får utlevert utmerkelse for 5 -år som godkjent
aktiv avlsbesetning av Tyr-leder Jorulf Lello

 

 
Kontaktinformasjon


Hulderfe®


Kristin Jaklin Hansen /
Asbjørn Leonhard Hansen

Finnjord, 9303 Silsand

Telefon:  951 56206
Epost:
simhans@online.no

Org.nr: NO 970533036 MVA

 

 

 

 

 

 

 

 


 
NYHETER

»

17.05.2014
Fargekombinasjoner er artig på nasjonaldagen!

»

15.05.2014
Utefôringsfjøs med egenprodusert grovflis for avlasting er bra å ha!

»

11.05.2014
Ny hulderfekalv født!

»

09.05.2014
Første ordentlige vårdag i luftegården!

»

22.04.2014
Vinterulla skal av!
» Vis alle
 
 

 
Copyright © 2018 Hulderfe | Bedriftsweb av Nettproffen AS